Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://www.tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/2185,Szkolenie-CPT-ABW-dla-Centrum-Badan-Kosmicznych.html
24.07.2024, 10:26

Szkolenie CPT ABW dla Centrum Badań Kosmicznych

W dniu 10 października 2022 roku eksperci CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej oraz metod pozyskiwania informacji w kontekście zdarzeń o charakterze terrorystycznym dla personelu Centrum Badań Kosmicznych.

Szkolenie obejmowało cykl prezentacji na temat najlepszych praktyk oraz rekomendowanego postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze Centrum zapoznali słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. W trakcie szkolenia omawiano również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych, metody wykorzystywane w sytuacji podjęcia prób nieuprawnionego pozyskiwania informacji.

Opcje strony