Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://www.tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/2192,Szkolenie-CPT-ABW-dla-studentow-Lotniczej-Akademii-Wojskowej-w-Deblinie.html
24.07.2024, 12:43

Szkolenie CPT ABW dla studentów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

W dniu 18 października 2022 roku CPT ABW przeprowadziło szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla słuchaczy Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.  

Wydarzenie obejmowało cykl prezentacji na temat typologii zagrożeń i najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Przy tej okazji zaprezentowano przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Poruszono takżę kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej, jak również sposób informowania o zaistniałym zagrożeniu dedykowane służby.

Szkolenie jest elementem zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości także wśród instytucji kształcących personel lotnictwa wojskowego i cywilnego, w szczególności w celu budowania odporności portów lotniczych jako obiektów infrastruktury krytycznej przed terrorystycznymi aktami przemocy.

Opcje strony